Обиколка на фабриката

КАНЦЕЛАРИЈА

 

57

Прием

319

Канцеларија

индекс

Прикажи соба

Фабричка средина

6

Работилница за статична средина

Работилница

Работилница

7

Тест опрема

Тестирање на SFP модул

индекс

Работилница

Сала за тестирање

Линија за производство

72

Линија за производство

Растителна опрема

1

SmartB2000 Тестер

индекс

Тест за стареење пред породувањето

10

Тест машина за висока температура

11

Тест машина за висока температура

Линија за производство

Прикажи соба

Работилница за статична средина

Тест опрема

индекс

Тест машина за висока температура

Машина за комора за замрзнување

Тест за стареење пред породувањето

Кабинет за сушење

Тестер за спреј за сол

Машина за тестирање на вибрации

Машина за тестирање на напон

Водоотпорна тест машина