වාසිය

කාර්මික දත්ත සන්නිවේදන විසඳුම, විශ්වාස කටයුතු කාර්ය සාධන හා නොසැලෙන සහාය ක 13 වසර 'පළපුරුදු ගෝලීය සපයන්නා.

2007 වසරේ සිට මේ දක්වා, ෂෙන්සෙන් සිට

ෂෙන්සෙන් JHA තාක්ෂණ Co., Ltd. 2007 දී ස්ථාපනය කරන ලදී, අපි ඔප්ටිකල් ෆයිබර් ජාලයේ සැලසුම් කිරීම, දියුණු කිරීම හා නිෂ්පාදන විශේෂඥ ප්රමුඛ තාක්ෂණික ව්යාපාර වේ.

නිෂ්පාදනය සහ තත්ත්ව ආරක්ෂණ

උසස් වෘත්තීය තාක්ෂණය සහ විශිෂ්ට නිර්මාණ හැකියාවන් සහිත, අපි නිරන්තරයෙන් නව පරම්පරාව ජාල අයදුම් ෆයිබර් ඔප්ටික් නිෂ්පාදන විශාල ප්රමාණයක් සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනය. අපගේ නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් ISO 9001 සහ FCC, CE, ROHS ප්රමිතීන් නොමැත.

උදවු ඔබ මහ ව්යාපාරික අගය ළඟා

අපගේ අවධානය යොමු ඉහළ ප්රමිතියකින් හා ශක්තිමත් හා විශ්වසනීය ජාල විසඳුම් අපේ පාරිභෝගිකයින්ට ලබාදීම සඳහා මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු වන අතර ඉලක්ක ඵලදායී නිෂ්පාදන වැය කිරීමයි.

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

ඔබ සඳහා තත්ත්ව නිෂ්පාදන සහ විසඳුම් සැපයීම

අපව තෝරා

♦ තරඟ මිල

♦ වේගවත් බෙදාහැරීමේ

♦ මේජර් ජාල තුළ පෞරාණික නෞකාවක නටඹුන්

විශ්ව ගැලපුම් ♦

♦ කාර්මික අනුකූල

නිෂ්පාදන ♦ පුළුල් පරාසයක

තත්ත්ව සහතික ♦

♦ සහතික තත්ත්ව

♦ සවිස්තරාත්මක සහාය