Leave Your Message
slaýd1
slaýd1
slaýd1
slaýd1
01020304
Süýümli media öwrüji
Süýüm Ethernet kommutatory
Senagat Ethernet kommutatory
Ethernet-den güýç
Dolandyrylan süýüm kommutatory
SFP moduly

Aýratyn önümler

Size ýokary hilli önümler we çözgütler bermek

Çözgütler

 • telekomdata1jbo

  Telekom / Datacom ulgamlary

  JHA Technologies, howpsuzlyk ýa-da gözegçilik pudagyndaky möhüm programmalar üçin wideo, ses, maglumatlar, aragatnaşyk ýapylmagy we Ethernet çözgütleri üçin standart ýa-da ýöriteleşdirilen sanly süýümli optiki geçiriji önümleri we çözgütleri üpjün ediji.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • 65d6b79is8

  Akylly ulag ulgamy

  Akylly ulag ulgamy ulgamynda enjamlaryň arasyndaky aralyk uzak we daşky gurşaw gaty erbet. JHA ýokary öndürijilikli we ýörite öndürilen Ethernet önümlerini ýörite, giň temperatura we ýokary gorag derejesi bilen üpjün etdi.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • Smart-Cityc1s

  Akylly şäher

  Akylly ulag ulgamy ulgamynda enjamlaryň arasyndaky aralyk uzak we daşky gurşaw gaty erbet. JHA Technologies, akylly transport ulgamlarynyň (ITS) metro, demir ýol, tunel portlary we howa menzillerini öz içine alýan çeýeligi we göwrümliliginiň üýtgeşik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin süýümli optiki geçiriji önümleriň doly we giňişleýin setirini hödürleýär.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • taslama033uo

  Energetika

  Energetika we peýdaly pudaklar üçin adaty goşundylar: Elektrik energiýasy, nebit we gaz, deňiz we ýel energiýasy. JHA Technologies, energiýa pudagynyň iň agyr ýa-da howply goşundylary üçin ýokary howpsuzlyk, ygtybarlylyk we çydamlylyk bilen ýokary derejede öndürilen senagat Ethernet önümlerini hödürleýär.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • szrgsd7ib

  Telekom / Datacom ulgamlary

  JHA Technologies, howpsuzlyk ýa-da gözegçilik pudagyndaky möhüm programmalar üçin wideo, ses, maglumatlar, aragatnaşyk ýapylmagy we Ethernet çözgütleri üçin standart ýa-da ýöriteleşdirilen sanly süýümli optiki geçiriji önümleri we çözgütleri üpjün ediji.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • 65d6b795i4

  Akylly ulag ulgamy

  Akylly ulag ulgamy ulgamynda enjamlaryň arasyndaky aralyk uzak we daşky gurşaw gaty erbet. JHA ýokary öndürijilikli we ýörite öndürilen Ethernet önümlerini ýörite, giň temperatura we ýokary gorag derejesi bilen üpjün etdi.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • zsewpe

  Akylly şäher

  Akylly ulag ulgamy ulgamynda enjamlaryň arasyndaky aralyk uzak we daşky gurşaw gaty erbet. JHA Technologies, akylly transport ulgamlarynyň (ITS) metro, demir ýol, tunel portlary we howa menzillerini öz içine alýan çeýeligi we göwrümliliginiň üýtgeşik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin süýümli optiki geçiriji önümleriň doly we giňişleýin setirini hödürleýär.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • taslama03kt7

  Energetika

  Energetika we peýdaly pudaklar üçin adaty goşundylar: Elektrik energiýasy, nebit we gaz, deňiz we ýel energiýasy. JHA Technologies, energiýa pudagynyň iň agyr ýa-da howply goşundylary üçin ýokary howpsuzlyk, ygtybarlylyk we çydamlylyk bilen ýokary derejede öndürilen senagat Ethernet önümlerini hödürleýär.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • szrgsdhe0

  Telekom / Datacom ulgamlary

  JHA Technologies, howpsuzlyk ýa-da gözegçilik pudagyndaky möhüm programmalar üçin wideo, ses, maglumatlar, aragatnaşyk ýapylmagy we Ethernet çözgütleri üçin standart ýa-da ýöriteleşdirilen sanly süýümli optiki geçiriji önümleri we çözgütleri üpjün ediji.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • 65d6b794yz

  Akylly ulag ulgamy

  Akylly ulag ulgamy ulgamynda enjamlaryň arasyndaky aralyk uzak we daşky gurşaw gaty erbet. JHA ýokary öndürijilikli we ýörite öndürilen Ethernet önümlerini ýörite, giň temperatura we ýokary gorag derejesi bilen üpjün etdi.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • zseqfv

  Akylly şäher

  Akylly ulag ulgamy ulgamynda enjamlaryň arasyndaky aralyk uzak we daşky gurşaw gaty erbet. JHA Technologies, akylly transport ulgamlarynyň (ITS) metro, demir ýol, tunel portlary we howa menzillerini öz içine alýan çeýeligi we göwrümliliginiň üýtgeşik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin süýümli optiki geçiriji önümleriň doly we giňişleýin setirini hödürleýär.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • taslama03k4y

  Energetika

  Energetika we peýdaly pudaklar üçin adaty goşundylar: Elektrik energiýasy, nebit we gaz, deňiz we ýel energiýasy. JHA Technologies, energiýa pudagynyň iň agyr ýa-da howply goşundylary üçin ýokary howpsuzlyk, ygtybarlylyk we çydamlylyk bilen ýokary derejede öndürilen senagat Ethernet önümlerini hödürleýär.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • szrgsdrae

  Telekom / Datacom ulgamlary

  JHA Technologies, howpsuzlyk ýa-da gözegçilik pudagyndaky möhüm programmalar üçin wideo, ses, maglumatlar, aragatnaşyk ýapylmagy we Ethernet çözgütleri üçin standart ýa-da ýöriteleşdirilen sanly süýümli optiki geçiriji önümleri we çözgütleri üpjün ediji.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • 65d6b79s2y

  Akylly ulag ulgamy

  Akylly ulag ulgamy ulgamynda enjamlaryň arasyndaky aralyk uzak we daşky gurşaw gaty erbet. JHA ýokary öndürijilikli we ýörite öndürilen Ethernet önümlerini ýörite, giň temperatura we ýokary gorag derejesi bilen üpjün etdi.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • zsekdz

  Akylly şäher

  Akylly ulag ulgamy ulgamynda enjamlaryň arasyndaky aralyk uzak we daşky gurşaw gaty erbet. JHA Technologies, akylly transport ulgamlarynyň (ITS) metro, demir ýol, tunel portlary we howa menzillerini öz içine alýan çeýeligi we göwrümliliginiň üýtgeşik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin süýümli optiki geçiriji önümleriň doly we giňişleýin setirini hödürleýär.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

 • taslama03wxu

  Energetika

  Energetika we peýdaly pudaklar üçin adaty goşundylar: Elektrik energiýasy, nebit we gaz, deňiz we ýel energiýasy. JHA Technologies, energiýa pudagynyň iň agyr ýa-da howply goşundylary üçin ýokary howpsuzlyk, ygtybarlylyk we çydamlylyk bilen ýokary derejede öndürilen senagat Ethernet önümlerini hödürleýär.

  KOREBIR MAGLUMATLAR

65d6e92v6k
Biz hakda
Şençzhenen JHA Technology Co., Ltd gaty we talap edilýän şertler üçin ýörite işlenip düzülen Ethernet, PoE we süýüm birikdiriş önümleriniň öňdebaryjy öndürijilerinden biridir. 2007-nji ýylda Hytaýyň Şençzhenen şäherinde döredilen JHA Tech senagat Ethernet wyklýuçatellerini, media öwrüjilerini, SFP geçirijisini we birikmegiň möhüm ähmiýete eýe bolan programmalar üçin Ethernet önümleriniň üstünde işlemekde ýöriteleşýär. Esasy talaplarymyz bilen önümiň ygtybarlylygy we hili gaty talaplar bilen aşa gurşaw üçin Ethernet birikmesine üns berýäris.

Biziňki
artykmaçlygy

BIZI F FOTPRINT

Şençzhenen JHA Technology Co. Ltd, 2007-nji ýylda Hytaýyň Şençzhenen şäherinde esaslandyryldy, şu wagta çenli 2 SMT liniýa, 2 DIP liniýa, 2 gurnama liniýasy, 2 gaplaýyş liniýasy we 4 synag liniýasy bilen. Daşary ýurtlarda OEM / ODM müşderileri 200-den geçdi.

KOMPANI ADA ÜPJÜNÇILIGI

SMT önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyrylan 3000 inedördül metrden gowrak standart senagat zawody we tolkun lehimli plugin, synag we garrylyk otagy, gurnama we gaplaýyş liniýasy ýaly önümçilik we synag enjamlary bar. Şol bir wagtyň özünde-de biz ISO 9001: 2008-den geçdi we önümlerimiz RoSH, CE we FCC we ş.m. şahadatnamalary aldy.

OEM / ODM HYZMATY

Güýçli we ökde tehniki toparlar tarapyndan goldanýan, 15 ýyldan gowrak gözleg we iş tejribesi bar. JHA TECH müşderilere has ýokary hilli önümler we OEM we ODM önümçiliginde gowy hyzmatlar berip biler, dizaýn, in engineeringenerçilik, önümçilikden synaga çenli ähli prosesi dolandyryp biler. Productshli önümlerimiz CE, FCC, RoSH we ş.m. şahadatnamalardan geçdi.

BIZIIS MISSION

Ulgam integratory, taslama potratçysy ýa-da süýüm önümlerini paýlaýjy bolsaňyzam, isleýän programmalaryňyz üçin süýümli çözgütleriň doly toplumyny hödürleýäris. JHA Technology, önümini ösdürmegiň we täjirleşdirmegiň her tapgyrynda mümkinçiliklerimiz bilen üpjün edýän müşderilerimiz üçin özüne çekiji işewür hyzmatdaş bolmak isleýär.

65d6fa1ps1

Habar merkezi

SFP modullary maglumatlary has çaltlaşdyrýarSFP modullary maglumatlary has çaltlaşdyrýar
01

SFP modullary maglumatlary has çaltlaşdyrýar

2024-06-04
Koprak oka
Senagat tor kommutatorlary akylly howa menzilleriniň sanly öwrülişigine ýolbaşçylyk edýärSenagat tor kommutatorlary akylly howa menzilleriniň sanly öwrülişigine ýolbaşçylyk edýär
02

Senagat tor kommutatorlary akylly howa menzilleriniň sanly öwrülişigine ýolbaşçylyk edýär

2024-05-28
Koprak oka
JHA TECH senagat derejeli wyklýuçatelleriniň amaly meýdanlaryJHA TECH senagat derejeli wyklýuçatelleriniň amaly meýdanlary
03

JHA TECH senagat derejeli wyklýuçatelleriniň amaly meýdanlary

2024-05-23
Giňişleýin amaly: senagat internetiniň ähli ugurlaryny öz içine alýan JHA Tehnologiýasynyň senagat internet ulgamynda giňden ulanylmagy, şübhesiz ajaýyp öndürijiligini we m ...
Koprak oka
Reliokary ygtybarlylyk we durnuklylyk: Senagat internetiniň berk binýadyReliokary ygtybarlylyk we durnuklylyk: Senagat internetiniň berk binýady
04

Reliokary ygtybarlylyk we durnuklylyk: Senagat internetiniň berk binýady

2024-05-23
Senagat 4.0 tolkunynyň bütin dünýäde artmagy bilen, esasy hereketlendiriji güýji hökmünde Senagat interneti, senagat önümçiligini intellekt we aragatnaşyk ulgamynyň täze basgançagyna alyp barýar. ...
Koprak oka
Janköýerlik dizaýny, sessiz wyklýuçatel, satyn almaga mynasypmy?Janköýerlik dizaýny, sessiz wyklýuçatel, satyn almaga mynasypmy?
05

Janköýerlik dizaýny, sessiz wyklýuçatel, satyn almaga mynasypmy?

2024-04-30
Koprak oka
01020304050607080910111213