Ко-насочен 64K конвертор

 • Ко-насочен 64K конвертор JHA-CE1tV1

  Ко-насочен 64K конвертор JHA-CE1tV1

  Ко-дирекционален 64K-V.35 конвертор JHA-CE1tV1 Преглед Интерфејсот G.703 (Co-Directional G.703) го дели циклусот од 64 Kbps во 4 интервали на единици, користи „0101“ претставува „0“, „1100“ претставува „1 ″.Со наизменичен трансформациски поларитет на соседниот блок, бинарните сигнали ги претвораат сигналите од три нивоа.Во секоја 8-ма група е уништен блок на наизменичен поларитет, со што се пренесува тајминг сигнал од 8 KHz.Со горенаведеното кодирање, G.703 конасочен сигнал од 64 Kbps може да постигне пренос на тајмингот...
 • Ко-насочен 64K-FE конвертор JHA-CE1tF1

  Ко-насочен 64K-FE конвертор JHA-CE1tF1

  Овој уред е уред за продолжување на Ethernet, кој користи мрежа (PDH/SDH/Микробранова печка) која обезбедува G.703 канал за да се постигне локално и далечинско поврзување на етернет со сериски интерфејси по пониска цена.

 • Ко-насочен 64K-RS232/422/485 конвертор JHA-CE1tD1/R1/Q1

  Ко-насочен 64K-RS232/422/485 конвертор JHA-CE1tD1/R1/Q1

  Интерфејсот G.703 (Co-Directional G.703) го дели циклусот од 64 Kbps на 4 единечни интервали, користи „0101“ претставува „0“, „1100“ претставува „1“.Со наизменичен трансформациски поларитет на соседниот блок, бинарните сигнали ги претвораат сигналите од три нивоа.