Кои се методите за управување со прекинувачите?

Постојат два вида методи за управување со прекинувачи:

1. Управување сопрекинувачпрекуконзолапортата на прекинувачот припаѓа на управувањето надвор од опсегот, кое се карактеризира со тоа што нема потреба да се зафаќа мрежниот интерфејс на прекинувачот, но кабелот е посебен и растојанието за конфигурација е кратко.

управуван индустриски етернет прекинувач

2. Управувањето во опсегот главно е поделено на:ТЕЛНЕТ, ВЕБиSNMP.

1) Далечинско управување со TELNET се однесува на мрежниот интерфејс на компјутерот, кој е поврзан со одреден хост во мрежата.Користете го овој домаќин за далечинско управување и конфигурација.Карактеристиката е дека мрежните администратори можат да вршат далечинска конфигурација.

2) WEB режимот се однесува на управувањето и конфигурацијата на прекинувачот преку веб-страницата.

3) SNMP се однесува на употребата на софтвер за управување со мрежата за рамномерно управување со конфигурацијата на уредите во мрежата врз основа на протоколот SNMP.


Време на објавување: Февруари 10-2023